הנחיות למילוי הטופס לקבלת אישור בטחוני לטיולים

 

בשדה שם המוסד המטייל יש לרשום:  תיכון מקיף בית ירח

בשדה סמל מוסד יש לרשום:                 261065

בשדה בחר לשכת תאום יש לבחור:       ארצי

 

נא להקפיד על מילוי כל יתר הפרטים.

 

קישור לטופס באינטרנט:

http://www.mokedteva.co.il/

האישור יגיע לפי שם המורה האחראי הרשום בבקשה

בהצלחה !      נתן דותן