הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

18.8.2010

יהיה זכרו ברוך

נעם איתן

13.4.2013

בליבנו תמיד לנצח צעיר יפה ואידיאליסט

רבקה וגמיסטר

כתבו עליו ושלחו אלינו