הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

9.5.2008

איתן, אני עוד מחכה שתכנס בשער עם תרמיל על הכתף

יעל מנצר

28.4.2009

תהייה נשמתו צרורה בצרור החיים

גבע אופק ורותם

6.5.2009

מוקדש לזכר דודי, איתן הררי

דברת הראל

9.5.2011

מסדה זוכרים תמיד

(ארנה גולן (בן דרור

כתבו עליו ושלחו אלינו