הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

7.5.2008

תשמור עלינו מלמעלה

נועה ברנס

כתבו עליו ושלחו אלינו