הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

26.4.2004

יהיה זכרו ברוך

אורי יאיר

7.5.2008

תנצב"ה

בי"ס כנרת

1.8.2008

לזכור ולהוקיר

משפחות זרזיף,כץ,לב

26.4.2010

נזכור וניזכר

משפחות זרזיף,כץ,לב

9.5.2011

ניזכור תמיד

משפחות זרזיף,כץ,לב

21.4.2015

תמיד בליבנו

משפחות זרזיף,כץ,לב

22.4.2015

זוכרים אותך תמיד

אחיהו יפה

10.5.2016

לזכור תמיד

משפחות זרזיף,כץ,לב

כתבו עליו ושלחו אלינו

קינה על עזרא