הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

7.5.2008

קיבלתי מלגה על שמו ואני מדליקה נר לזכרונו

ליאון שירה

9.5.2011

מסדה זוכרים תמיד

(ארנה גולן (בן דרור

כתבו עליו ושלחו אלינו