הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

2.10.2002

לזכרך

אנונימי

7.5.2008

אנו נזכור ולא נשכח

נועה מזרחי

5.5.2011

לא עוד

דפנה פונדק מן

15.5.2011

יחד עם הכאב זכינו להמשך

דוד פונדק

כתבו עליו ושלחו אלינו