הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

15.3.2002

רני שלי נקרא על שמך

פועה גלעדי

22.4.2015

לזכור אותם לעד

בר חיים אביהו

כתבו עליו ושלחו אלינו