הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

23.4.2001

יהיה זכרו ברוך

שלום דאר

2.5.2006

יהיה זכרו ברוך

יואב  לונדנר

7.5.2008

יהיה זכרו ברוך

יהודית

8.5.2011

יהיה זכרו ברוך

AMIT AND ANWAR

20.4.2015

בנינו יואב נקרא על שימך

משפחת יזהר

כתבו עליו ושלחו אלינו