הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

1.5.2006

לזכרך,שכן אתה ושירך לעולם לא תאבדו

אלי יעקובוביץ'

6.5.2008

תמיד זוכרת אותך

ר.ט

כתבו עליו ושלחו אלינו