הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

2.5.2006

יהיה זכרו ברוך

יואב  לונדנר

14.4.2010

זוכרים אותך תמיד

אביגיל הרכבי

10.5.2006

זוכרים אותך תמיד

רותי וילדיך רפי וששי

11.4.2013

זוכרים אותך, מדברים עם הנכדים ובעיקר מתגעגעים רותי רפי וששי, ואתנו כל המשפחה הגדולה שלנו.

יגאל גולך

20.4.2015

זוכרים אותך  ובעיקר מתגעגעים אליך

רותי וכל בני המשפחה

20.4.2015

ידיד אמת וחבר לנצח

מירה ואמנון מישר

20.4.2015

זוכרים אותך תמיד

אביגיל הרכבי

22.4.2015

נזכור אותם לעד

בר חיים אביהו

כתבו עליו ושלחו אלינו