הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

2.5.2006

תמיד נשארת החברות

יואב  לונדנר

30.8.2006

קראנו לבננו על שמו

אלמוני

23.4.2008

למד שלש שנים מעלי בבית הספר היסודי ובית ירח. מכירו היטב.

יהי זיכרו ברוך

אהרון רול

כתבו עליו ושלחו אלינו