הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

16.4.2002

משתתפים בצערכם

נחשון עבו וניר אלמליח

28.4.2009

יהיה זכרו ברוך

מיכל, טוהר ומיה

כתבו עליו ושלחו אלינו