הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

25.4.2001

יהיה זכרו ברוך

אור עומרי וזמיר

5.11.2005

...סבא, אני מתגעגעת אליך

עומר פדן

כתבו עליו ושלחו אלינו