הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

27.10.2005

ein gev always remember you

kibutz ein gev

24.4.2012

תמיד אזכור

יצחק גרניט

13.4.2013

נזכור אותך לעד

חיים אפרת

13.4.2013

נזכור ולא נשכח לעולם

בת שבע אפרת

כתבו עליו ושלחו אלינו