הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

22.4.2015

חבר ובן מחזור נפטר פברואר 1968 בעלותו על מוקש בשדות הקיבוץ

קותי פייקוב

כתבו עליו ושלחו אלינו