הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

25.5.2003

יהיה זכרו ברוך

משפחת אפרת

כתבו עליו ושלחו אלינו