הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

25.4.2001

יהיה זכרו ברוך

עדי חופי ולירן לפיד

25.4.2001

יהיה זכרו ברוך

טל שטיין ואביב דוד

16.4.2002

יהיה זכרו ברוך

שרון ורטהיים ומוריה זרחי

20.4.2015

בן כיתה זכור לטוב

יעקב צפריר

כתבו עליו ושלחו אלינו