הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

24.4.2001

לאחי אהובי בגעגועים

בתיה גל

25.4.2001

יהיה זכרו ברוך

פרלה יאנוס

12.4.2002

יהיה זכרו ברוך

Dov Shapira

6.5.2003

יהיה זכרו ברוך

אסף קופילבסקי

8.1.2006

יהי זכרו ברוך

איה

8.5.2008

יהי זכרו ברוך

יהודית

כתבו עליו ושלחו אלינו