הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זיכרו ברוך

הנהלת בית ירח

2.3.2008

למדתי על יהודה ז"ל, שנולדת ב 16.11.1947  ונפלת ב 13.12.1969 על גדות תעלת
סואץ, כמפקד בדרגתסרן, בעת הפגזה מצרית. יהיה זכרך ברוך

למדתי אודתיך ומעתה אזכור אותך

20.5.2015

הוא לימד אותי לנהוג על הd6 בבור התחמיץ.

יהיה זכרו ברוך

Nimi Fine

11.5.2016

בן בכור למשפחת הופמן בן אהוב מאד על הוריו ואח לקובי, חיליק, ושרה,  היה בן כתתי ואהוב מאד, חרוץ נאמן ועוזר בכל הזדמנות לכולם, שתקן ביישן אך בן ונער איכותי,

משכמו ומעלה מעל כולנו אהבנו אותו מאד ולא ידענו איך להכיל את מותו, לימים נפל עוד בן כיתה שלנו יונתן אגר שלא למד בבית ירח, אך שניהם קבורים זה ליד זה בבית הקברות

הצבאי בדגניה א.  ריבי יעקבי (גנני).

 

משפחת יעקבי

כתבו עליו ושלחו אלינו