הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זיכרו ברוך

הנהלת בית ירח

25.4.2001

יהיה זיכרו ברוך

הנרי מערבי

8.12.2002

בן אדם מיוחד ישאר בליבנו

שגיא אלוש

23.5.2004

יהיה זיכרו ברוך

ניצן בורודצקי

30.7.2006

נזכור אותך לנצח

שגיא אלוש

12.5.2008

יזכור

אדוה

30.4.2009

חבר טוב לשני ילדי

תמר לוי

14.4.2010

"פגשתי אותו בלב המדבר"

המשפחה

14.4.2010

יהיה זיכרו ברוך

תמר לוי

9.5.2011

חבר קרוב בשנות בית ירח

דני קידר

23.4.2012

חבר לכיתה בבית ירח, ביישן ומקסים

יוסי רוזנטל

21.4.2015

ליורם נצר בן כיתתי מיקבוץ חקוק

טל כהן

11.5.2016

נזכור אותך לעולם

נעמה גול רובין

כתבו עליו ושלחו אלינו