הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זיכרו ברוך

הנהלת בית ירח

25.4.2001

יהיה זיכרו ברוך

שרה חקלאי

22.5.2002

יהיה זיכרו ברוך

שאול

23.4.2007

אתכם באבלכם

דור

23.4.2008

יהיה זכרו ברוך

אהרון רול

כתבו עליו ושלחו אלינו