הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

10.4.2001

יהיה זכרו ברוך

הילה שביט

25.4.2001

יהיה זכרו ברוך

ה''זל ש''נמן

25.4.2001

יהיה זכרו ברוך

ארז

27.4.2002

עלם חמודות,מתגעגעים אליך

ברכה

6.5.2003

יהיה זכרו ברוך

נטלי נגר

25.11.2003

יהיה זכרו ברוך

פיט

10.05.2005

יהיה זכרו ברוך

יוחאי שביט

1.05.2006

יהיה זכרו ברוך

הייזל

28.04.2009

זכרך לא מש ולא ימוש מלבי לעד

כרמלה פלק-שיפר

9.05.2011

כל מילה רק תגרע! אין הרבה כאלה

רפי

24.4.2012

יהיה זכרו ברוך

רפי

5.5.2014

יהיה זכרו ברוך

רפי

21.4.2014

יהיה זכרו ברוך

רפי

9.5.2016

יהיה זכרו ברוך

אביבה

10.5.2016

אין מילים

רפי

11.5.2016

כל שנה ביום הזיכרון החיוך שלך הוא מה שאני

נטע רמון פלבסקי

כתבו עליו ושלחו אלינו

דברים לזכרו

הכרתי את יואב כשעבדתי בבנק הפועלים בשדה התעופה והוא עבד שם והיה לו חשבון בסניף

הוא היה עלם חמודות ומאוד חיבבתי אותו וכאבתי כששמעתי שהוא נהרג במלחמה

והנה עולם קטן, היום אני גרה בקיבוץ האון ובתי לומדת בבית ירח, ואני מקבלת דוא"ל מבית הספר

ובו שמות הבוגרים שנפלו וביניהם אני רואה את יואב בן נון, הגבר הנאה ונעים ההליכות שכה חיבבתי

תמיד אזכור אותו

  כרמלה פלק-שיפר