הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

7.5.2008

יהיה זכרו ברוך

בית ספר כנרת - משה סתיו ואופק

19.4.2010

יהיה זכרו ברוך

קרן רימון

20.4.2010

הי זיכרו של בעלי עמוס רימון ז"ל ברוך

עדנה רימון - רייכמן

24.4.2012

יהיה זכרו ברוך

קרן רימון

11.5.2016

לזכר עמוס רימון איש שב"כ שנפל בצור

עדנה רימון

כתבו עליו ושלחו אלינו