הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

24.4.2001

יהיה זכרו ברוך

יובל מטהבס

6.5.2003

יהיה זכרו ברוך

ניקולס דאלי

10.5.2005

יהיה זכרו ברוך

משפחת מטהבס

19.4.2010

תמיד היית האחד והיחיד בחבר'ה

חברים מגשר

23.4.2012

יהיה זכרו ברוך

אורית אדמס

4.5.2014

תמיד איתנו

אוהד

כתבו עליו ושלחו אלינו