הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

14.5.2005

לזכרו

צביקה כהן

10.1.2008

זיכרו לברכה

עדי לאור הולנדר

7.2.2008

לזכרו

רון אלקבץ

26.4.2008

לא שכחנו ג'ינג'י

טל כהן

7.2.2008

לזכרו

רון אלקבץ

13.4.2010

זוכרים אותך באהבה

בית תל קציר

18.4.2010

לא שוכח

המפקד

8.5.2011

לזכרו של בננו

קיבוץ תל קציר

כתבו עליו ושלחו אלינו