הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנהלת בית ירח

25.4.2001

תנצב"ה

הילה ומוריה

25.4.2001

יהיה זכרו ברוך

רן ואיתי

7.5.2008

יהיה זכרו ברוך

רום

28.4.2009

משתתפים בצערכם , יהי זכרו ברוך

רום ליאור הדר ושקד

כתבו עליו ושלחו אלינו