הדלקת נר זיכרון

 

נרות לזכרו

14.3.2001

יהיה זכרו ברוך

הנלת בית ירח

27.4.2009

יהי זכרך ברוך

יולי זית

21.4.2015

נזכור תמיד

יולי זית

9.5.2016

יהי זכרך ברוך

נעה צפתי-פראג

כתבו עליו ושלחו אלינו