ספרים

ספרי קריאה שנתנים להשאלה בספריה

אפלפלד, אהרון. מכרה הקרח *

פינק, אידה. הגן המפליג למרחקים *

בונדי, רות. שברים שלמים *

לוי, פרימו. זמן שאול *

לוי, פרימו. השוקעים והניצולים *

ועוד ועוד

ספרי עיון שנתנים להשאלה בספריה

אונגר, מיכל. (1995). הגטו האחרון: החיים בגטו לודז' 1940 1944 .ירושלים:יד ושם גטו 933.474.38 *

יד ושם. (תשמ"ח). כרוניקה של גטו לודז' .ירושלים: יד ושם כרו 933.474.38 *

יד ושם. (1998). אגדת הילדים מגטו לודז'. ירושלים: יד ושם אגד 933.474.38 *

מלכין, עירד.(1992). מנהיג והנהגה: קובץ מחקרים. ירושלים : מרכז זלמן שזר מנה 908 *

טרונק, ישעיהו.(1979 ). יודנראט המועצות היהודיות במזרח אירופה בתקופת הכיבוש הנאצי. ירושלים: יד ושם טרו933.474.7 *

מכמן, דן.(1988). השואה וחקרה המשגה, מינוח וסוגיות יסוד. תל אביב: מורשת מכמ 933.47 *

ענבר, שולה.(1999). מאבק ושקיעה בישרל ובעמים בזמן החדש 1920 1945 פתח תקווה:לילך ענ ב 933.4 *

המרכז להוראת מדעי הרוח והחברה.(תשל"ז). אנטישמיות ושואה:נושא בהיסטוריה לחטיבה העליונה. מרכ 933.4 *

יחיל, לני.(1987). השואה: גורל יהודי אירופה 1932 1945. ירושלים: שוקן *

אש, שאול.(תשל"ג).עיונים בחקר השואה ויהדות זמננו.ירושלים: המכון ליהדות זמננו-האוניברסיטה העברית . * אש 933.47 *

פלגר-זיסקינד, שרה(תשל"ח). עטרה שאבדה: בגיטו לודז' ובמחנות. לוחמי הגיטאות: בית לוחמי הגיטאות *


 

כתבי עת

 

נא לפנות לתקליטור אוניברסיטת חיפה המעודכן ל-99' ולחפש בכתבי עת


'קישורים לאתרי גיטו לודז

 

http://www.lodz-israel.co.il/

http://www.us-israel.org/jsource/Holocaust/lodz.html

http://holocaust.miningco.com/education/holocaust/library/weekly/aa070897.htm

Pictures 1

Pictures 2


 

קישורים לאתרי השואה

 

בית לוחמי הגיטאות

אתר גיטו ורשה

להיות בטרזין

 אתרים בנושא השואה

בית התפוצות

מבחר קישורים בארץ ובעולם

למידת נושא השואה באמצעות בולים וקישורים לאתרי שואה

אוסף צילומים ממחנה אושוויץ

The Holocaust Resource Center

Video & Pictures Archive

ההומור כמנגנון הגנה בשואה