מוסיקת רקע הופקה על ידי יניב רבל, תלמיד יב" - תש"ס