'אגדת הילדים מגיטו לודז

 

חשיבותו ברקע

 ההיסטורי המופיע במבוא

שנכתב על ידי ישראל גוטמן מגדולי חוקרי

.השואה במדינת ישראל 

 

'הכרוניקה של גיטו לודז

מפעל ארכיוני קולקטיבי של מחברים רבים אשר רשמו כמעט מדי יום ביומו את פרטי הארועים השוטפים, את הלכי רוחה של האוכלוסיה היהודית ואת היסורים שבהם .התענתה במשך שלוש וחצי שנים בגיטו .מפעל זה קובץ בארבעה כרכים

מחברי הכרוניקה היו יהודים אשר הועסקו כפקידי המנגנון הפנימי של הגיטו על-ידי הגרמנים. הם אספו את מה שנכתב תחת עיניהם הפקוחה של הגרמנים, ולכן הם משתמשים בלשון זהירה ומאופקת ובביטויים פושרים על-מנת לתאר את גורלם תחת הכיבוש הנאצי

  .הספרים ניתנים להשאלה וצילום בספריה