תחום החינוך והתרבות

מקורות מידע

יחיאל פרנקל, תיאטרון ופעילות אומנותית אחרת בגיטו לודז

במה: רבעון לדרמה, מס' 103: ע"ע 42 – 12 ,

מס' 104: ע"ע 38 – 60

כתבי עת

לני יחיל השואה, גורל יהודי אירופה ,כרך ראשון, 1932 - 1945, ("שוקן", .ירושלים, 1987), עמ' 96

.שם, עמ' 121

.שם, עמ' 129

.שם, עמ' 144

.שם, עמ' 63

ספרים

 קישורים

אינטרנט

.גופי מנהל יהודי בשואה –תקליטור חינוכי ישן

.גופי מנהל יהודי בשואה–תקליטור חינוכי חדש 

תקליטורים

המאבק על שמירת צלם אנוש בגיטאות בתקופת השואה/ דודי שלום הנחייה: בתיה גל

הצעת תוכנית לימודים על פרק היודנראט/ חנה בר-מאיר בהנחיית בתיה גל

עבודות גמר

שנכתבו

בבית-ירח