תחום המשטרה היהודית

מקורות מידע

.

כתבי עת

לני יחיל השואה, כרך ראשון ,גורל יהודי אירופה, 1932 - 1945, "שוקן", ירושלים, 1987, עמ' 237

ספרים

קישורים

אינטרנט

גופי מנהל יהודי בשואה תקליטור חינוכי ישן

גופי מנהל יהודי בשואהתקליטור חינוכי חדש

תקליטורים

המאבק על שמירת צלם אנוש בגיטאות בתקופת השואה/ דודי שלום הנחייה: בתיה גל

הצעת תוכנית לימודים על פרק היודנראט/ חנה בר-מאיר בהנחיית בתיה גל

עבודות גמר

שנכתבו

בבית-ירח