תחום העבודה

מקורות מידע

ישראל בילוסטוצקי "התנאים בגיטו לודז' וחיסולו"

.ילקוט מורשת, , כ'ו, (1978), ע"ע 99 – 113

כתבי עת

יחיל לני, השואה, כרך ראשון ,גורל יהודי אירופה, 1932 - 1945, ("שוקן", ירושלים, 1987), ע"ע 293 – 294

ספרים

  קישורים

אינטרנט

.גופי מנהל יהודי בשואה –תקליטור חינוכי ישן

.גופי מנהל יהודי בשואה–תקליטור חינוכי חדש 

תקליטורים

המאבק על שמירת צלם אנוש בגיטאות בתקופת השואה/ דודי שלום הנחייה: בתיה גל

הצעת תוכנית לימודים על פרק היודנראט/ חנה בר-מאיר בהנחיית בתיה גל

 

עבודות גמר

שנכתבו

בבית-ירח