תחום היודנראט

מקורות מידע

,יהודית ירדן, "התמודדות היודנראט בבעיות הבריאות בגיטו לודז"

.משואה, ט' (1981), ע"ע 7580

 

,ישראל אבירם, "על הגיטו בלודז' 1940 – 1944"

.ילקוט מורשת, נ'ח, (1994), ע"ע 129 – 149

 

שמואל קרקובסקי, "גילויי ההתנגדות בגיטו לודז'"

.ילקוט מורשת, נ', (1991), ע"ע 51 - 60

 

כתבי עת

לני יחיל השואה, כרך ראשון ,גורל יהודי אירופה, 1932 - 1945, "שוקן", .ירושלים, 1987, ע"ע 237 – 238

 

שאול אש, עיונים בחקר השואה ויהדות זמננו, ("המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשל"ג) ע"ע 296 – .315

 

שרה זיסקינד, פלר, העטרה שאבדה,(בית לוחמי הגיטאות, 1977), עמ' 134

 

ספרים

 קישורים

אינטרנט

גופי מנהל יהודי בשואה –תקליטור חינוכי ישן

גופי מנהל יהודי בשואה–תקליטור חינוכי חדש

תקליטורים

המאבק על שמירת צלם אנוש בגיטאות בתקופת השואה/ דודי שלום הנחייה: בתיה גל

 

הצעת תוכנית לימודים על פרק היודנראט/ חנה בר-מאיר בהנחיית בתיה גל

 

עבודות גמר

שנכתבו

בבית-ירח