תערוכות בית ירח

תערוכת תוצרי הבנאים- תשס''ח

עבודות בנאים 2006-2009

 עבודות גמר מגמת אומנות תשס''ט

 עבודות גמר מגמת אומנות תש''ע

 עבודות גמר מגמת אומנות תשע''א

 

 

 

 

מגמת אומנות י"א - תשס"ב

עבודות גמר - מגמת רוח - תשס"ב

תערוכת גולות של סלאח - תשס"ג

עבודות גמר מגמת אומנות תשס"ג

עבודות גמר מגמת אומנות תשס"ה

עבודות גמר מגמת אומנות תשס"ו

עבודות גמר מגמת אומנות תשס''ז

עבודות גמר מגמת אומנות תשס''ח

חזרה