עבודות גמר- אומנות י"ב

 אני- סאנה  

טוב ורע- ראומה עשת  

דלתות- זהר כלב 

ידיים- שני לוין 

עירובין- שחר פיש 

כבשים שלי- גלי

פרצופים- תמר ברוונטמן

חתולים- תומר זית

אלבום זכרונות- מיה שטיינדל

מנוחת צהרים- רוני ניב

אדם בתוך עצמו- ענבל גפני 

חזרה